Максимален размер на листов материал: 6000 х 2000мм. / Максимален размер на тръбни детайли: 6000 х Ф400

Дебелина на обработвания материал: до 32мм


.

2.90 / 5